Nairobi Art Centre – Conquest Capital Nairobi Art Centre – Conquest Capital